Voorbereiding

Voordat we gaan werken aan een website is het nodig inzicht te hebben in een aantal zaken. Hieronder vindt u een voorbeeld dat afhankelijk van de eisen van de opdrachtgever uitgebreid wordt.

Inventariseren

Krijg duidelijk wat je wilt, inventariseer je wensen en probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen dat aanvullend kan zijn voor het uiteindelijke resultaat. ‘Mind-Mapping’ kan behulpzaam zijn. (zie onder). Een moodboard, artikelen, websites die je aantrekkelijk vindt, wat doen concurrerende sites, advertenties die je aanspreken en die je in het verleden gebruikte, briefpapier, Logo’s, foto materiaal.

Doelgroepen

Wat of wie zijn onze doelgroepen, hoe bereiken we deze het beste. Welke middelen hebben we hiervoor beschikbaar.

Hoe loopt de communicatie, als er meer mensen bij betrokken zijn, wie heeft waar verantwoordelijkheid voor. Hoe bereiken we de doelgroepen succesvol, wat willen we kwijt op de site, welke look en feel moet de site uitstralen.

Welke visie en missie wil de site uitstralen. Welke meetpunten bouwen we in om te checken of de planning geslaagd is of hoe we kunnen bijsturen.

Hoe kunnen we onze doelen vastleggen. Bijvoorbeeld dat binnen X maanden X% van de doelgroep de site kennen of deze ooit bezocht hebben. Binnen X jaar moet dit percentage X% zijn.

Hoe bereiken we onze doelen

Op welke manier bereiken we onze doelgroepen? Welke financiële middelen zijn beschikbaar, zijn er andere bronnen of mogelijkheden. Hoe meer mensen er op de site komen, hoe interessanter het wordt. Is er ruimte voor sponsors. Zijn er items of persoonlijke ervaringen, hobby’s, specialistische kennis, leeswaardige artikelen die de site extra aantrekkelijker maakt voor de bezoekers?

Organisatieschema

Hoe ziet, aan de hand van bovenstaand onderzoek, de mogelijke structuur er nu uit. Hoe kunnen we het verkregen materiaal indelen in categorieën en subcategorieën. Vervolgens hangen we hier artikelen aan en tenslotte komt de menustructuur. Welke presentatie is gewenst voor elke menu-item en tot slot zoeken we foto’s (rechtenvrij) die de teksten in de artikelen ondersteunen.

Content

De content is de inhoud van de site. Hieronder wordt verstaan, de artikelen, teksten, plaatjes, tekeningen, foto’s, e.d. Dit lijkt het belangrijkste maar komt pas nu aan de buurt. Als we dit op een rij hebben, gaan we naar de lay-out. Hier komt de ‘look en feel’ naar voren. Welk lettertype, grootte,  koppen, kleuren, opmaak, foto’s, iconen.

Nu ga ik aan de slag met het bouwen van een uniek Template, de basis-opzet waarop de hele site verder ontwikkeld wordt.

Controle

Nu is het zaak alle teksten te controleren op actualiteit, Nederlands, is het waar, zinsbouw, kan het korter. Alle teksten uitprinten en door derden laten controleren, verkleint de kans op fouten.

De volgende stap is nagaan hoe de site gehoord kan worden door mensen met een visuele beperking.

SEO

(Search Engine Optimalisation) Hoe laten we site opvallen, welke zoekwoorden gebruiken we, aanmelden bij zoekmachines, url’s optimaliseren, downloadsnelheden van de site nameten, HTML en CSS3 laten valideren.

Training

Als alles naar tevredenheid werkt, leer ik u hoe om te gaan met het laatste Joomla of WordPress CMS. De ervaring leert dat als u handig bent met ‘MS Word’ u het onderhouden van het CMS ook onder de knie krijgt.

Vaak hoor ik dat mensen het leuk vinden omdat je direct resultaat ziet van je inspanningen en jezelf totale controle hebt om de site actueel te houden.

Dan rest mij u succes toe te wensen met uw website en als ik iets voor u kan betekenen hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Boy Kollée